APIE ES PARAMĄ


ES PARAMA


Veikla yra vykdoma pagal projektą "Juvelyrikos dirbinių gamybos verslo pradžia kaimo vietveje". Projektas yra parengtas pagal ES finansuojamą programą „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves".

Trumpas projekto "Juvelyrikos dirbinių gamybos verslo pradžia kaimo vietovėje" aprašymas – ES finansuojamomis lėšomis įkurtos juvelyrinių dirbinių dirbtuvės, kuriose yra gaminami įvairūs juvelyriniai dirbiniai iš tauriųjų metalų, brqangakmenių ir pusbrangių akmenų. Papuošalais prekiaujama tinklapyje, kuris taip pat yra parengtas ES finansuojamomis lėšomis. Projektui įgyvendinti buvo skirta 17 220,00 Eur dydžio paramos suma. Iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 14 637,00 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 583,00 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

Projekto "Juvelyrikos dirbinių gamybos verslo pradžia kaimo vietovėje" įgyvendinimas kaimo vietovėje turės tiesioginės įtakos ne tik tuštėjančiai Vilniaus rajono, Valčiūnų gyvenvietei, tačiau ir aplinkiniams kaimams. Projektas tiesiogiai prisidės prie skurdo mažinimo bei verslo plėtros kaimo vietovėje. Projekto įgyvendinimo metu ne tik bus sukurta savarankiška darbo vieta jaunai kaimo gyventojai, tačiau bus sukurta ir aplinka, užtikrinanti juvelyrikos verslo plėtrą ateityje. Projektas prisidės prie aplinkinių kaimų gyventojų socializacijos. Bus organizuojami juvelyrikos dirbinių kolekcijų pristatymai, skatinamas bendradarbiavimas.

Įgyvendinamas projektas „Juvelyrikos dirbinių gamybos verslo pradžia kaimo vietovėje" atitinka veiklos įvairinimo kaime programos tikslą. Juvelyrika – tai specifinis verslas, perspektyvi verslo niša, reikalaujanti labai daug įgūdžių, kantrybės, atkaklumo, meniškos sielos prigimties. Tikėtina, kad kaimo vietovėje esančiose patalpose įsikūrusi jauna juvelyrė, ne tik sukurs jaukią darbo vietą sau, tačiau šio verslo plėtra sukurs aplinką, užtikrinančią darnių santykių su aplinka, kaimo gyventojais ir gamta palaikymą.

Projektas prisidės prie vieno iš ES kompleksinių tikslų – skatins inovacijų kūrimą, diegimą bei sklaidą. Planuojama, kad šis verslas išaugs ir artimiausioje ateityje teiks juvelyrinių gaminių projektavimo ir gamybos paslaugas, naudojantis naujausiomis 3D technologijomis. Bus kuriami unikalūs, vienetiniai juvelyrikos dirbiniai.